Hemstädning

Hemstädning

Hemstädning i Linköping med omnejd

Gör något ni tycker om istället, så sköter vi din hemstädning.

Vi hjälper dig med regelbunden hemstädning i Linköping, varje vecka, varannan vecka eller så ofta som du själv önskar. Vi är mycket flexibla och anpassar vi städningen helt efter dina önskemål.

 

 

Säkerhet

Rentema förbinder sig att:

  • förvara nycklarna på ett betryggande sätt
  • inte låna ut nycklarna till någon obehörig
  • inte tillverka kopior av någon nyckel
  • inte märka någon nyckel så att den av obehörig kan identifieras till avsedd adress eller avsett lås
  • inte någon nyckel förändras vare sig avseende märkning eller utförande
  • omedelbart anmäla eventuell förlust till kunden och polisen
  • vid avtalets upphörande eller längre bortavaro utan anmodan omedelbart lämna tillbaka utkvitterade nycklar