Ditt självklara serviceföretag i Östergötland

Vision & Mål

Rentema i Linköping upprätthåller en hög serviceberedskap och god tillgänglighet för våra kunder genom flexibilitet, lyhördhet och ansvar. Vår strävan är att leverera tjänster av maximal kvalitet, oavsett kund eller objektets storlek.

Kvalité & Garanti

Vi på Rentema försöker alltid överträffa kundens förväntningar både när det gäller kvalitet och kundbemötande.

Miljö

Vi värnar om miljön samtliga produkter som vi använder ska hålla en hög miljöklass och om möjligt vara Miljömärkt.